Ulga remontowa – co można odliczyć od podatku podczas remontu mieszkania?

Jaką ulgę remontową można otrzymać podczas remontu mieszkania?

Czym jest ulga remontowa?

Ulga remontowa to forma wsparcia podatkowego, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na remont nieruchomości i tym samym zmniejszenie należnego podatku do zapłaty.

Ulga remontowa i mieszkaniowa to nie to samo, czyli o rodzajach ulg budowlanych

Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów ulg budowlanych. Ulga remontowa jest tylko jedną z nich. Oprócz tego wyróżniamy jeszcze ulgę na budowę nieruchomości, tzw. dużą ulgę budowlaną, ulgę na termomodernizację i ulgę na kasę mieszkaniową. Istnieje też ulga mieszkaniowa, która pozwala na zmniejszenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości, jeśli uzyskany w ten sposób dochód zostanie przeznaczony przez sprzedającego na własne cele mieszkaniowe. Każda z tych ulg dotyczy innych sytuacji i nie należy ich ze sobą łączyć!

Mówiąc o uldze na remont, zwykle mamy na myśli możliwość odliczenia wydatków poniesionych na prace związane z modernizacją budynku lub lokalu mieszkalnego. Właściwą nazwą tej preferencji jest ulga termomodernizacyjna. To wstępnie sugeruje, co można odliczyć od podatku z remontu – materiały budowlane i koszty „robocizny”, ale wykorzystane wyłącznie do izolacji, czyli ocieplenia budynku lub poprawy stopnia utrzymania ciepła wewnątrz lokalu. 

Komu przysługuje ulga remontowa?

Chcąc skorzystać z ulgi remontowej, przede wszystkim musisz mieć tytuł prawny potwierdzający status właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.

Ulga jest dedykowana pracom w obrębie domów jednorodzinnych, zabudowy bliźniaczej i szeregowej. Dotyczy też budynków w zabudowie grupowej, ale te mogą mieć maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. To oznacza, że nie można odliczyć podatku od remontu mieszkania w bloku.

Ponadto odliczenie remontu od podatku jest dopuszczalne tylko dla już istniejącego budynku, a przed rozpoczęciem prac trzeba opracować audyt energetyczny. Z ulgi skorzystają wyłącznie osoby rozliczające się podatkiem liniowym (19%), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Ulga jest dostępna również dla przedsiębiorców, będących właścicielami nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkalnych.

Czy materiały budowlane można odliczyć od podatku?

Jakie elementy remontu można odliczyć od podatku?

To, jakie materiały, towary i prace można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej jest dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Źródła energii i ciepła

Cel ulgi remontowej to głównie zachęcenie właścicieli nieruchomości do ulepszenia lokali i budynków pod kątem termomodernizacji – tak, by zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię i wymienić najbardziej emisyjne źródła ciepła na ekologiczne.

W związku z tym od podatku odliczysz między innymi kocioł gazowy i olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej podstawowe wymagania ekologiczne, a także ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Ulga obejmuje też demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

To oznacza, że możesz zaoszczędzić na modernizacji swojego domu, w tym wymianie starego pieca na nowy, rezygnacji z paliwa stałego na rzecz energii ze źródeł odnawialnych i inwestycji w fotowoltaikę.

Czy materiały budowlane można odliczyć od podatku?

Tak, materiały budowlane można odliczyć od podatku. Dotyczy to jednak jasno określonej grupy produktów – przede wszystkim materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynku, stosowanych w ramach instalacji grzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, w systemie ogrzewania elektrycznego i wchodzących w skład systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub ciepła i chłodu.

Ulga na remont a PIT

Obniżenie wydatków na remont w ramach ulgi remontowej polega na ich odjęciu od podatku należnego do zapłaty Urzędowi Skarbowemu. W tym celu poniesione nakłady musisz wprowadzić do swojej deklaracji podatkowej (PIT), a dokładniej do załącznika PIT/O (Ulgi i odliczenia podatkowe). Wartość ulgi ma jednak swoje ograniczenia – dla osób rozliczających się samodzielnie to maksymalnie 53 000 zł, a dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem suma wzrasta i osiąga wartość 106 000 zł.

Ulga remontowa 2024 – czy można wykorzystać ulgę z 2023 roku?

Ulga remontowa dotyczy wydatków poniesionych w roku podatkowym, za który składasz zeznanie podatkowe. Oznacza to, że w zeznaniu składanym w 2024 roku (za rok podatkowy 2023) uwzględniasz wydatki poniesione w 2023 roku, ale nie starsze. Przy czym kwoty 53 000 zł lub 106 000 zł nie musisz rozliczać w jednym roku; możesz rozłożyć ją na mniejsze kwoty, zwłaszcza, jeśli przekroczyłyby osiągnięty dochód, i rozliczyć w maksymalnie 6 kolejnych latach.

Podsumowanie

Ulga remontowa znacząco obniża koszty związane z remontem domu i większymi pracami modernizacyjnymi. Co więcej, skorzystanie z niej jest łatwe – wystarczy spełnić podstawowe warunki, przeprowadzić audyt energetyczny, zgromadzić rachunki, faktury i paragony za kupione materiały oraz urządzenia, a w pierwszym kwartale kolejnego roku wypełnić deklarację podatkową PIT, uwzględniając w niej poniesione wydatki.

Planujesz remont domu? Zrobimy go za Ciebie! Kliknij i sprawdź naszą ofertę kompleksowego wykańczania wnętrz prywatnych.

Pozostałe wpisy

-->